­čÉł Bir insan─▒n bir kedinin ya┼č─▒n─▒ nas─▒l hesaplar - tablo

Kedi ya┼č─▒ nas─▒l hesaplan─▒r

1

Ailenin en sevdi─či ev sahibi küçük bir kedi yavrusu de─čilse, sahipler bir insan─▒n bir kedinin ya┼č─▒n─▒ nas─▒l hesaplayaca─č─▒n─▒ bilmek isterler mi? Bu ça─čda bir hayvan için yararl─▒ olan ┼čey, neden ┼ču anda çok aktif, hala yavru olacak m─▒? Yeti┼čkin bir hayvan─▒n yeni bir çevreye uyum sa─člamas─▒ daha zordur, ancak ya┼č─▒n─▒ bilmek zor bir dönemin üstesinden gelmeye yard─▒mc─▒ olabilir.

içerik

 • Kedi ya┼č─▒ nas─▒l hesaplan─▒r
 • Ya┼č e┼čle┼čtirme tablolar─▒
 • Ya┼č dönemlerinin özellikleri
  • Bebeklik ve gençlik
  • vade
  • Olgunluk ve ya┼čl─▒l─▒k
 • Bir evcil hayvan ne kadar ya┼čayabilir?

Kedi ya┼č─▒ nas─▒l hesaplan─▒r

Birçok ki┼či bir kedinin ya┼č─▒n─▒ sadece gözle belirleyebilece─čine inan─▒r. Bu tamamen do─čru de─čil. Hayvan─▒n ve durumunun ortaya ç─▒kmas─▒n─▒n büyük ölçüde kal─▒┼č ortam─▒na ba─čl─▒ oldu─čunu unutmamal─▒y─▒z. Evcil hayvan sokak arkada┼člar─▒ndan çok daha genç görünüyor. Tüm çünkü ana bilgisayarlar ┼čunlar─▒ sa─člar:

 • zaman─▒nda ve dengeli beslenme
 • tedavi
 • a┼č─▒lar,
 • solucanlar─▒n önlenmesi.

Ev hayvanlar─▒ kalman─▒n tüm avantajlar─▒ndan yoksun olan sokak hayvanlar─▒, daha h─▒zl─▒ ya┼članmakta ve ya┼čam beklentileri daha k─▒sa olmaktad─▒r.

© shutterstock

Ortak insanlarda, insan çevirisinde, bir ila yedi ile çarparak, kedinin ya┼č─▒ olarak kabul edilir. Bu, hayvan ve insan organizmalar─▒n─▒n kar┼č─▒l─▒k gelen a┼čamalar─▒n─▒ göstermesine izin vermedi─či için, do─čru oran de─čildir.

En do─čru olarak, kedinin ya┼č─▒n─▒ di┼člerinin durumuna göre hesaplayabilir. Küçük bir kedi yavrusu içindeki bebek di┼čleri, ya┼čam─▒n ilk ay─▒ndan sonra ortaya ç─▒kar.

Ve alt─▒ ay sonra dü┼čmeye ba┼člarlar. Olgunla┼čm─▒┼č bir evcil hayvan─▒n ön kesicilerine yak─▒ndan bakt─▒─č─▒n─▒z zaman, onun kaç ya┼č─▒nda oldu─čunu anlayabilirsiniz: T─▒rt─▒kl─▒ kenarlar─▒ olan bir taç veya düzgün y─▒pranm─▒┼č bir yüzey alt─▒nc─▒ y─▒l oldu─čunu gösterir. Hayvan─▒n di┼čleri dökülmeye ba┼člad─▒ysa, o zaman 10 ya┼č─▒ndad─▒r..

Bir kedi ya da köpe─čin, 6 ile 8 ay aras─▒nda olan ergenli─če kadar ne kadar eski oldu─ču anla┼č─▒labilir.

Ya┼č e┼čle┼čtirme tablolar─▒

Bir kedinin ya┼č─▒n─▒ insan standartlar─▒na göre belirlemek mümkündür, ancak insan ve hayvan ya┼čam─▒n─▒n belirli dönemlerindeki katsay─▒lardaki fark─▒ dikkate almak gerekir. Bir kedinin insan standartlar─▒na göre kaç ya┼č─▒nda oldu─čunu belli bir tablo yöntemi kullanarak ö─črenebilirsiniz.Tuhafl─▒k, her y─▒l uyum hesaplama yönteminin farkl─▒ olaca─č─▒ gerçe─činde yatmaktad─▒r.

Tabloda, bir kedinin ya┼č─▒n─▒ insan y─▒llar─▒na göre saymay─▒ ö─čreneceksiniz.

Kedi (y─▒l)Adam (y─▒l)
118
224
328
432
536
640
744
848
952
1056
1160
1264
1368
1472
1576
1680
1784
1892
1996
20100

Bu geli┼čtirilmi┼č tekni─če göre, ya┼č─▒ 1 y─▒ld─▒r olan bir evcil hayvan 15 ya┼č alt─▒ bir genç ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒lmaktad─▒r. Uygun fizyolojik geli┼čim seviyesinde 2 ya┼č─▒ndaki bir favori, 24 ya┼č─▒nda bir genç erke─če denk geldi. Sonraki tüm kedi ya┼čam─▒ say─▒s─▒ 4 ile çarpmaktad─▒r. Kedinin ya┼č─▒n─▒ insan standartlar─▒na göre bile, 20 y─▒ll─▒k bir hayvan─▒n 100 y─▒ll─▒k bir ya┼čl─▒ gibi uzun ömürlü oldu─ču sonucuna varabiliriz.

Daha basit bir yönteme dayanarak kedinin ya┼č─▒n─▒ hesaplarsak (1: 7), o zaman ortaya ç─▒kar. Yedi ya┼č─▒nda bir çocu─ča benzer bir ya┼čta hayvan geli┼čtirdi. Bu tamamen do─čru de─čil. 20 ya┼č─▒ndan önce hayvanlar─▒n hiç ya┼čamamas─▒ gerekti─či, çünkü neredeyse 140 insan y─▒l─▒ oldu─ču anla┼č─▒l─▒yor. Ama gerçekte, iyi bak─▒ma, daha uzun ya┼čayabilirler.

Ya┼č dönemlerinin özellikleri

Hayvanlar insanlardan çok daha h─▒zl─▒ geli┼čir. Küçük bir bireyin bebek dönemi sadece birkaç haftad─▒r.Çocu─čun ilk di┼čleri 6 ay sonra ortaya ç─▒karsa, bir yavru kedi içinde 2-3 hafta kadar çok daha erken ortaya ç─▒karlar. Aktif olarak ko┼č ve ilginç bir dünyay─▒ ke┼čfet, 1 ay ile ba┼čl─▒yorlar. Daha sonra, bir insan çocu─ču bir y─▒l sonra güvenle yürür.

© instagram.com/juliaolimpian

Bebeklik ve gençlik

3 ayl─▒k hayvan ┼čakac─▒ karde┼čler ve ustalarla oynar, kendi kendini tan─▒r. Annesini taklit ederek, kendine bakmaya, kendini y─▒kamaya, yünü f─▒rçalamaya ve ya┼čl─▒ karde┼člerinin davran─▒┼člar─▒n─▒ kopyalamaya ba┼člar. Kase, yatak ve tepsisini kolayca bulur.

Kedilerin y─▒l─▒n─▒ insan y─▒llar─▒na göre sayarsak, ya┼čam─▒n ilk 12 ay─▒nda bir hayvan, bir insan─▒n sadece 18 ya┼č─▒na kadar tamamlad─▒─č─▒ bir geli┼čmeye maruz kal─▒r.

2-3 ayda k─▒sa bir sürede, evcil hayvanlar, insan standartlar─▒na göre, birkaç y─▒ldan daha ya┼čl─▒d─▒r. Böylece üç ayl─▒k bir yavru kedi üç y─▒ll─▒k bir bebe─če geli┼čimde e┼čittir. Alt─▒ ayl─▒kken on be┼č ya┼č─▒nda bir genç olarak geli┼čtirildi. Ça─člar aras─▒ çeviri yöntemi, bu k─▒sa dönemde neden küçük bir hayvan yeti┼čtirmeye azami önem vermenin önemli oldu─čunu anlamam─▒za yard─▒mc─▒ olur.

Bu dönemde ana karakter özellikleri, yetenekleri ve kötü al─▒┼čkanl─▒klar─▒ at─▒lm─▒┼čt─▒r.Deneyimsiz sahipler ço─ču zaman ┼čaka ve itaatsizliklerini, bunun zamanla geçece─či umuduyla affeder. Bu noktada, sa─člam olmay─▒ ve itaatsizli─či zaman─▒nda yerine getirmeyi ö─črenmek önemlidir. Sonuçta, 6 ay boyunca hayvan─▒n tam olarak geli┼čtirilmi┼č bir karakteri vard─▒r, bu da düzeltilmesi zor olacakt─▒r.

Evcil hayvanlarda ergenlik 5 ile 7 ay aras─▒nda görülür. ─░lk östrusu alabilir ve hatta hamile kalabilirsiniz. Ancak, vücut hala çok genç ve bu çiftle┼čme için en uygun dönem de─čil. Vücut tamamen olu┼čmal─▒d─▒r.

Yeti┼čkin bir ki┼činin geli┼čimi ile kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒labilir, bir y─▒ll─▒k bir hayvan─▒n geli┼čim psikolojik ve fiziksel faktörlerin özellikleri.

Yine de olgunla┼čm─▒┼č ve daha ciddi bir evcil hayvan oynamaya ve saklamaya devam ediyor. Bir kedicik, daha zarif ve hatta y─▒rt─▒c─▒ olur

© shutterstock

Geli┼čim h─▒z─▒, cins de dahil olmak üzere baz─▒ faktörlere ba─čl─▒d─▒r. Do─ču ─▒rklar─▒n─▒n bireyleri bir ┼čekilde daha erken geli┼čir ve bir y─▒l boyunca, kural olarak, tamamen geli┼čmi┼čtir. Ve daha büyük ─▒rklar 2 y─▒la yak─▒n bir geli┼čmeyi tamaml─▒yor.

vade

Ortalama olarak, hayvanlarda gençli─čin olu┼čumu bir buçuk ya┼č─▒nda ba┼člar. Bu insan standartlar─▒na göre 20 ya┼č─▒nda bir kedi. Yakla┼č─▒k alt─▒ y─▒l sürer.Ve kedilerin 40 y─▒ll─▒k göreli ya┼č─▒n─▒ insan standartlar─▒na göre biter. Bu dönemde, hayvan özel enerji, dayan─▒kl─▒l─▒k ve dayan─▒kl─▒l─▒k ile karakterize edilir.. Ayr─▒ca, sergiler ve üreme kalitesi için en uygun dönem budur. Safkanlar için, annelik için ideal süre yedi y─▒l kadar sona eriyor. Bu dönemden sonra hayvanlar─▒n esenli─čini korumak için uzmanlar─▒n tavsiyelerini takip etmek gerekir:

 • zaman─▒nda sterilizasyon, hayvan─▒n sa─čl─▒─č─▒n─▒ ve enerjisini art─▒r─▒r;
 • Optimal kilo, obeziteyi önlemeye yönelik önlemler onun daha uzun ya┼čamas─▒na yard─▒mc─▒ olacakt─▒r;
 • samimi bir sevgi ve kabar─▒k bir arkada┼č─▒n dikkati ayn─▒ zamanda refah ve uzun ömürlülü─če katk─▒da bulunur.

Olgunluk ve ya┼čl─▒l─▒k

Bir kedinin olgun ya┼č─▒, insan standartlar─▒na göre yakla┼č─▒k yedi y─▒ld─▒r, yani bir insan 50 ya┼č─▒ndad─▒r. Hayvan hala oynak olabilir, ama temelde daha sakin davran─▒r. Bu dönemdeki faaliyet büyük ölçüde cins ve ya┼čam ko┼čullar─▒na ba─čl─▒d─▒r. Ya┼čl─▒l─▒─ča, e─členceli bir karaktere sahip olan ─▒rklar vard─▒r.

Ancak, maalesef, olgunla┼čm─▒┼č vücut baz─▒ sistemlerin çal─▒┼čmas─▒nda ar─▒za üretmeye ba┼člar.Bazen kronik hastal─▒k belirtileri vard─▒r.

Hayvan zaman─▒nda sterilize edilmemi┼čse, hormonal bozulmalar nedeniyle rahats─▒z olacakt─▒r.

Kedilerde ya┼č 12 ya┼č─▒ndan eski kabul edilir. Ko┼čullar ve genetik, bir hayvan─▒n ya┼čam─▒nda büyük rol oynar. Sokak bireyleri, dayan─▒kl─▒l─▒k ve kötü hava ┼čartlar─▒, nadiren 10 y─▒ldan uzun ya┼čarlar. Ve evcil hayvanlar genellikle insanl─▒k döneminde yüz y─▒l olan 20 y─▒la kadar ya┼čarlar. Tabii ki, sevgili arkada┼č─▒n─▒n hayat─▒n─▒ uzatmak için, özel bir bak─▒ma ve stresli durumlar─▒n olmamas─▒na ihtiyaç duyacakt─▒r.

© shutterstock

Ya┼čl─▒ hayvanlar─▒n diyetine özellikle dikkat edilmelidir. Yüksek miktarda tuz, protein ve fosfor böbrek veya kalp yetmezli─čine yol açabilir. G─▒da gerekli vitaminleri ve mikro elementleri içermeli, ayn─▒ zamanda daha az kalorili olmal─▒d─▒r.

Bir evcil hayvan ne kadar ya┼čayabilir?

Ya┼čam beklentisinde önde gelen ─▒rklar ┼čunlard─▒r: Manx, Siyam ve Tay. Ve en az─▒ndan tüm canl─▒ safkan Kar – shu.

Bir hayvan için 20 y─▒ld─▒r ya┼čam çizgisi oldu─ču varsay─▒lsa da, daha uzun ya┼čad─▒klar─▒ birçok örnek vard─▒r.Resmi olarak belgelenmi┼č kan─▒tlara göre, en eski kre┼č 29 ya┼č─▒ndayd─▒. Fakat sahiplerine göre, daha uzun ya┼čam─▒┼č hayvanlar var. Örne─čin, Teksasl─▒ bir kedi öldü─čünde 38 ya┼č─▒ndayd─▒. Ve ─░ngiltere'de hayvan 40 y─▒la ula┼čmay─▒ ba┼čard─▒.

─░lginç bir hikâye, ─░sviçre'ye giden ve evsiz bir kediye, uykuya dalmam─▒┼č olsa bile ya┼čayabilen ilginç bir hikaye oldu. Ayn─▒ zamanda evsiz ve tren istasyonunun yak─▒n─▒nda ya┼č─▒yordu. Uzun y─▒llar boyunca, istasyon çal─▒┼čanlar─▒ onu destekledi, beslendi ve önemsendi. Böylece kedi 33 y─▒l ya┼čad─▒. Ve onu ac─▒madan uyuturlar, çünkü neredeyse görme ve i┼čitme kaybettikçe neredeyse di┼čsizdi.

Ve bugün, hâlâ varislerinin üç ku┼čak─▒n─▒ deneyimlemi┼č 25 ya┼č─▒nda bir ─░ngiliz köpe─či var. O kadar h─▒zl─▒ olmasa da hala ya┼č─▒yor.

Genetik yatk─▒nl─▒k ve tür ek olarak, bir hayvan─▒n ya┼čam süresini etkileyen bir dizi faktör:

 • Dengeli beslenme Vitaminler ve eser elementlerle zenginle┼čtirilmi┼č uygun beslenme, canl─▒l─▒─č─▒n artmas─▒na katk─▒da bulunur.
 • Bir veteriner taraf─▒ndan sistematik muayene.Zaman─▒nda yap─▒lan konsültasyon, hastal─▒klar─▒n tan─▒mlanmas─▒na ve önlenmesine yard─▒mc─▒ olacakt─▒r.
 • Dikkat ve oyunlar─▒n hayvanlar ile tezahürü.
 • Pençelerin, yünün ve di┼člerin uygun hijyeni.

Uzun ömürlü hayvan sahipleri, evcil hayvanlar─▒n─▒n ya┼čam sürelerinin do─črudan onlara kar┼č─▒ iyi tutumlar─▒na ba─čl─▒ oldu─čunu teyit eder. Hayvanlar sadece bak─▒m ve ┼čefkate ihtiyaç duyarlar. Ya┼čl─▒l─▒kta birçok hastal─▒─ča ra─čmen, sahiplerinin sevgisi, ailenin zaten dolu bir üyesinin ömrünü uzatabilir.

Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yaz─▒n

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: